Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 210001
Dodávateľ: HEDOSTAV s.r.o.
IČO: 36589306
Adresa: Jarmočná 2, 040 01 Košice
Popis: pripravné práce Čižatice
Cena s DPH (€): -104084,59
Zmluva s ktorou súvisí: 1035/01/2021/MO
Doručené: 03/03/2021
Zverejnené: 06/04/2021