Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 2101020218
Dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák – DaD
IČO: 14382857
Adresa: Južná trieda 78, 4001 Košice
Popis: čistiace a dezinfekčné prostriedky
Cena s DPH (€): 183,62
Zmluva s ktorou súvisí: 58/05/2019/SC KSK
Objednávka s ktorou súvisí: 2021/MO/617
Doručené: 21/04/2021
Zverejnené: 21/05/2021