Číslo faktúry: 2103014
Dodávateľ: CORA GEO, s.r.o.
IČO: 31612989
Adresa: Záborského 20/10089, 036 01 Martin
Popis: informačný systném DIS, GIS
Cena s DPH (€): 38176,27
Zmluva s ktorou súvisí: 195/11/2016/SC KSK
Doručené: 25/03/2021
Zverejnené: 23/04/2021