Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 2104016
Dodávateľ: HARD PLUS s.r.o.
IČO: 36175684
Adresa: Mojmírova 3, 071 01 Michalovce
Popis: tonery-zberné nádoby
Cena s DPH (€): 112,06
Zmluva s ktorou súvisí: 179/10/2020/SC KSK
Objednávka s ktorou súvisí: 2021/KE/662
Doručené: 23/04/2021
Zverejnené: 21/05/2021