Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 210503001
Dodávateľ: MACO, s.r.o.
IČO: 36473928
Adresa: Volgogradská 13, 080 01 Prešov
Popis: orezávanie konárov
Cena s DPH (€): 21 179,28
Zmluva s ktorou súvisí: 246/12/2020/SC KSK
Objednávka s ktorou súvisí: 2021/MO/558
Doručené: 13/05/2021
Zverejnené: 18/06/2021