Číslo faktúry: 21210324
Dodávateľ: VSK Mineral s.r.o.
IČO: 36706311
Adresa: Južná trieda 125, 040 01 Košice
Popis: kamenivo
Cena s DPH (€): 621,17
Zmluva s ktorou súvisí: 158/08/2020/TV
Objednávka s ktorou súvisí: 2021/TV/643
Doručené: 06/05/2021
Zverejnené: 07/06/2021