Číslo faktúry: 22021
Dodávateľ: Obec Čaňa
IČO: 324060
Adresa: Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa
Popis: poplatok za znečistenie ovzdušia
Cena s DPH (€): 16,60
Zmluva s ktorou súvisí: 1158/12/2011/SC KSK
Doručené: 24/02/2021
Zverejnené: 11/03/2021