Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 322101001
Dodávateľ: VÁHOSTAV-SK, a.s.
IČO: 31356648
Adresa: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
Popis: havarijný stav M4959 - Sopotnica
Cena s DPH (€): 15517,90
Zmluva s ktorou súvisí: 216/11/2020/MO
Doručené: 21/01/2021
Zverejnené: 24/02/2021