Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 3221101358
Dodávateľ: Mesto Spišská Nová Ves
IČO: 329614
Adresa: Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves
Popis: poplatok TKO
Cena s DPH (€): 1 332,76
Zmluva s ktorou súvisí: 1115/12/2011/SC KSK
Doručené: 14/04/2021
Zverejnené: 18/06/2021