Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 4591444136
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s.
IČO: 31322832
Adresa: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
Popis: pohonné hmoty
Cena s DPH (€): 11578,31
Zmluva s ktorou súvisí: 507/12/2004/SC KSK
Doručené: 18/02/2021
Zverejnené: 25/03/2021