Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 500210905
Dodávateľ: KOBIT – SK s.r.o.
IČO: 31641440
Adresa: M.R.Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín
Popis: servis nadstavieb TURBO
Cena s DPH (€): 192,00
Zmluva s ktorou súvisí: 81/03/2021/SC KSK
Objednávka s ktorou súvisí: 2021/MI/583
Doručené: 23/04/2021
Zverejnené: 21/05/2021