Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 5009219912
Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.
IČO: 31651518
Adresa: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Popis: asfaltová zmes
Cena s DPH (€): 1051,39
Zmluva s ktorou súvisí: 05/01/2021/SC KSK
Objednávka s ktorou súvisí: 2021/TV/299
Doručené: 03/03/2021
Zverejnené: 25/03/2021