Číslo faktúry: 7112024081
Dodávateľ: Východoslovenská distribučná, a.s.
IČO: 36599361
Adresa: Mlynská 31, 042 91 Košice
Popis: prenájom podperného bodu
Cena s DPH (€): 21,46
Zmluva s ktorou súvisí: 04/01/2012/SC KSK
Doručené: 15/12/2020
Zverejnené: 07/01/2021