Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 8080062287
Dodávateľ: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
IČO: 151700
Adresa: Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
Popis: povinné zmluvné poistenie
Cena s DPH (€): 2 229,45
Zmluva s ktorou súvisí: 401/12/2006/MI
Doručené: 15/06/2021
Zverejnené: 01/07/2021