Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 8442021
Dodávateľ: Mesto Trebišov
IČO: 331996
Adresa: M.R.Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
Popis: poplatok za znečistenie ovzdušia
Cena s DPH (€): 257,00
Zmluva s ktorou súvisí: 1152/12/2011/SC KSK
Doručené: 10/02/2021
Zverejnené: 11/03/2021