Číslo faktúry: 860210546
Dodávateľ: NICHOLTRACKT s.r.o.
IČO: 31583466
Adresa: Fiľakovská cesta 24, 984 01 Lučenec
Popis: pneumatiky
Cena s DPH (€): 1792,80
Zmluva s ktorou súvisí: 218/11/2020/SC KSK
Objednávka s ktorou súvisí: 2021/TV/70
Doručené: 10/03/2021
Zverejnené: 06/04/2021