Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 8835555777
Dodávateľ: RTVS, s.r.o.
IČO: 36857432
Adresa: Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava
Popis: poplatok za rozhlas a televíziu
Cena s DPH (€): 1 194,96
Zmluva s ktorou súvisí: 999/12/2011/SC KSK
Doručené: 16/08/2021
Zverejnené: 23/08/2021