Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 91019291
Dodávateľ: AQUA PRO EUROPE, a.s.
IČO: 50886771
Adresa: Pod Furčou 7, 040 01 Košice
Popis: prenájom dávkovača vody
Cena s DPH (€): 214,20
Zmluva s ktorou súvisí: 1026/01/2021/SC KSK
Objednávka s ktorou súvisí: 2021/KE/98
Doručené: 06/04/2021
Zverejnené: 07/05/2021