Číslo faktúry: 992017
Dodávateľ: ASTEX s.r.o.
IČO: 36577332
Adresa: Jazerná 1, 040 12 Košice
Popis: vysprávky výtlkov
Cena s DPH (€): 5190,48
Zmluva s ktorou súvisí: 133/06/2017/RV
Objednávka s ktorou súvisí: 2017/RV/1072
Doručené: 08/08/2017
Zverejnené: 11/09/2017