Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 99788988
Dodávateľ: ZAPA beton SK, s.r.o.
IČO: 35814497
Adresa: Vajnorská 142, P.O.Box 99, 830 00 Bratislava
Popis: polosuchý betón
Cena s DPH (€): 62,40
Zmluva s ktorou súvisí: 1055/05/2016/TV
Objednávka s ktorou súvisí: 2017/TV/911
Doručené: 04/09/2017
Zverejnené: 29/09/2017