Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2017/SNV/2048
Dodávateľ: Kakalejčíková Marta – Kominárstvo
IČO: 44572336
Adresa dodávateľa: Banícka 1735/28, 052 01 Spišská Nová Ves
Popis: čistenie komínov
Cena s DPH (€): 46,80
Vystavené: 07/12/2017
Zverejnené: 08/12/2017
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Pavol Sedlák
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: vedúci strediska
Detail objednávky