Číslo objednávky:2018/KE/1533
Dodávateľ: Stavebná fakulta ŽU, Katedra stavebných konštrukcií a mostov
IČO: 397563
Adresa dodávateľa: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Popis: Monitoring mosta II/547 cez vodnú nádrž Ružín
Cena s DPH (€): 19800,00
Vystavené: 19/09/2018
Zverejnené: 27/09/2018
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Jozef Rauch
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ
Detail objednávky