Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2018/KE/2219
Dodávateľ: FAST PLUS spol. s r.o.
IČO: 35712783
Adresa dodávateľa: Na pántoch 18, 831 06 Bratislava
Popis: Mikrovlnná rúra, 2 ks
Cena s DPH (€): 117,80
Vystavené: 17/12/2018
Zverejnené: 21/12/2018
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Lucia Benkovská
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: ekonomický námestník
Detail objednávky