Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2018/MI/1594
Dodávateľ: Tibor Ondo-Eštok
IČO: 32675488
Adresa dodávateľa: Bracovce 209, 072 05 Bracovce
Popis: Revízie komínov
Cena s DPH (€): 300,00
Vystavené: 27/09/2018
Zverejnené: 11/10/2018
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Michal Kráľ
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: vedúci strediska
Detail objednávky