Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2018/RV/436
Dodávateľ: Marek Duck - kominárstvo
IČO: 35128780
Adresa dodávateľa: Marikovszkého 35, 048 01 Rožňava
Popis: odborné prehliadky - revízie komínov
Cena s DPH (€): 35,70
Vystavené: 27/03/2018
Zverejnené: 13/04/2018
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Zoltán Ujházy
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: referent strediska
Detail objednávky