Číslo objednávky:2018/SNV/324
Dodávateľ: KSR – Kameňolomy SR s.r.o.
IČO: 31559123
Adresa dodávateľa: Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
Popis: kamenivo na ZÚC
Cena s DPH (€): 3744,00
Vystavené: 08/03/2018
Zverejnené: 26/03/2018
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Pavol Sedlák
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: vedúci strediska
Detail objednávky