Číslo objednávky:2019/KE/2359
Dodávateľ: EKOLAB s.r.o.
IČO: 31684165
Adresa dodávateľa: Napájadlá 17, 040 12 Košice
Popis: Opakovaný odber a laboratórna analýza vzorky vody Košický Klečenov
Cena s DPH (€): 117,96
Vystavené: 13/12/2019
Zverejnené: 18/12/2019
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Lucia Benkovská
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: ekonomický námestník
Detail objednávky