Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2019/MI/2255
Dodávateľ: DS Štrkopiesky, s.r.o.
IČO: 47515406
Adresa dodávateľa: Hájska cesta 711, 044 02 Turňa nad Bodvou
Popis: Preprava vozidla T-815
Cena s DPH (€): 1100,00
Vystavené: 28/11/2019
Zverejnené: 29/11/2019
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Stefan Medve
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: referent strediska
Detail objednávky