Číslo objednávky:2019/MI/296
Dodávateľ: MESSER Tatragas spol. s r.o.
IČO: 685852
Adresa dodávateľa: Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
Popis: nákup špeciálnych plynov
Cena s DPH (€): 100,00
Vystavené: 14/02/2019
Zverejnené: 15/02/2019
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Michal Kráľ
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: vedúci strediska
Detail objednávky