Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2020/KE/1477
Dodávateľ: CESTY KOŠICE s.r.o.
IČO: 46897992
Adresa dodávateľa: Mlynská 28, 040 01 Košice
Popis: Vybudovanie výhybní na obchádzkovej trase most M4959 cez rieku Hornád v osade Sopotnica - Veľká Lodina
Cena s DPH (€): 28360,30
Vystavené: 27/08/2020
Zverejnené: 04/09/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ
Detail objednávky