Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2020/KE/1497
Dodávateľ: NYOS r.s.p. s.r.o.
IČO: 46170111
Adresa dodávateľa: Remeseln9cka 6568/71, 7101 Michalovce
Popis: Čistenie cestného telesa cesty I/19 pred hraničným prechodom Vyšné Nemecké v staničení 87,200 km – 89,445 km
Cena s DPH (€): 1776,00
Vystavené: 31/08/2020
Zverejnené: 04/09/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Zuzana Slivenská
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ úseku podpory riadenia
Detail objednávky