Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2020/KE/2064
Dodávateľ: IK Steel, spol. s r.o.
IČO: 31729762
Adresa dodávateľa: Jesenná 20, 080 05 Prešov
Popis: Most M158 cez rieku Laborec za obcou Krivošťany – doplnenie chýbajúceho zábradlia a výmena existujúceho poškodeného zábradlia
Cena s DPH (€): 41487,79
Vystavené: 25/11/2020
Zverejnené: 03/12/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ
Detail objednávky