Číslo objednávky:2020/KE/377
Dodávateľ: Ing. Ján Bugata
Adresa dodávateľa: Muškátová 48, 4011 Košice
Popis: Znalecký posudok na výpočet všeobecnej hodnoty nájmu za pozemok a nebytový priestor
Cena s DPH (€): 528,00
Vystavené: 27/02/2020
Zverejnené: 06/03/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Lucia Benkovská
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: ekonomický námestník
Detail objednávky