Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2020/KE/377
Dodávateľ: Ing. Ján Bugata
Adresa dodávateľa: Muškátová 48, 4011 Košice
Popis: Znalecký posudok na výpočet všeobecnej hodnoty nájmu za pozemok a nebytový priestor
Cena s DPH (€): 528,00
Vystavené: 27/02/2020
Zverejnené: 06/03/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Lucia Benkovská
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: ekonomický námestník
Detail objednávky