Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2020/KE/397
Dodávateľ: Slovenská správa ciest
IČO: 3328
Adresa dodávateľa: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Popis: Objednávka tlače máp
Cena s DPH (€): 796,86
Vystavené: 04/03/2020
Zverejnené: 06/03/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Lucia Benkovská
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: ekonomický námestník
Detail objednávky