Číslo objednávky:2020/MI/1692
Dodávateľ: DS Štrkopiesky, s.r.o.
IČO: 47515406
Adresa dodávateľa: Hájska cesta 711, 044 02 Turňa nad Bodvou
Popis: Preprava mechanizmov
Cena s DPH (€): 538,00
Vystavené: 05/10/2020
Zverejnené: 07/10/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Michal Kráľ
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: vedúci strediska
Detail objednávky