Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2020/MI/890
Dodávateľ: Plynroz, a.s.
IČO: 594482
Adresa dodávateľa: Kúpeľská 66, 7301 Sobrance
Popis: Cement
Cena s DPH (€): 700,00
Vystavené: 28/05/2020
Zverejnené: 29/05/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Michal Kráľ
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: vedúci strediska
Detail objednávky