Číslo objednávky:2020/TV/1133
Dodávateľ: DS Štrkopiesky, s.r.o.
IČO: 47515406
Adresa dodávateľa: Hájska cesta 711, 044 02 Turňa nad Bodvou
Popis: preprava mechanizmov podvalníkom
Cena s DPH (€): 670,00
Vystavené: 06/07/2020
Zverejnené: 09/07/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Gejza Tóth
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: vedúci strediska
Detail objednávky