Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/1069
Dodávateľ: INSET s.r.o.
IČO: 3579727
Adresa dodávateľa: Lucemburská 1170/7, 13000 Praha 3
Popis: Prenájom plošiny na hlavné prehliadky mostov v správe SC KSK
Cena s DPH (€): 26340,00
Vystavené: 08/06/2021
Zverejnené: 10/06/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ