Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/1124
Dodávateľ: ICP Integrated Computer Programs, s.r.o.
IČO: 31587411
Adresa dodávateľa: Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
Popis: Licencie Oris
Cena s DPH (€): 2 618,59
Vystavené: 16/06/2021
Zverejnené: 28/06/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ