Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/1205
Dodávateľ: Montrúr s.r.o. Košice
IČO: 31657095
Adresa dodávateľa: Medená 21, 040 17 Košice
Popis: Servisné práce na vozidle Tatra 815 TV175AJ
Cena s DPH (€): 8 280,00
Vystavené: 28/06/2021
Zverejnené: 08/07/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ