Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/1248
Dodávateľ: RadolTech, s.r.o.
IČO: 46950885
Adresa dodávateľa: Ochodnica 185, 023 35 Ochodnica
Popis: Nákup led majákov v počte 5 ks na stredisko Košice-okolie
Cena s DPH (€): 110,95
Vystavené: 02/07/2021
Zverejnené: 08/07/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ