Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/1632
Dodávateľ: INNOVIS, s.r.o.
IČO: 47894458
Adresa dodávateľa: Komenského 11A, 040 01 Košice
Popis: Maratón verejného obstarávania 2021
Cena s DPH (€): 288,00
Vystavené: 10/09/2021
Zverejnené: 17/09/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Matej Pindroch
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ investičného úseku