Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/SNV/1271
Dodávateľ: CXDX SLOVAKIA s.r.o.
IČO: 44260903
Adresa dodávateľa: Švábovce 161, 05912 Švábovce
Popis: Odvoz uloženie a likvidácia odpadu
Cena s DPH (€): 380,00
Vystavené: 08/07/2021
Zverejnené: 08/07/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Peter Gajdoš
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: vedúci referent dopravy