Číslo objednávky:2022/KE/343
Dodávateľ: Tatra Tender s.r.o.
IČO: 44119313
Adresa dodávateľa: 81104Krčméryho 16, 81104 Bratislava
Popis: Školenie z oblasti verejného obstarávania pre zamestnancov organizácie SC KSK
Cena s DPH (€): 1 228,80
Vystavené: 10/03/2022
Zverejnené: 17/03/2022
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: AntonTrišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ