Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/82
Dodávateľ: TYFON s.r.o.
IČO: 48307874
Adresa dodávateľa: Mierová 21, 048 01 Rožňava
Popis: Návrh dočasného technického riešenia zabezpečenia objektov skladov soli
Cena s DPH (€): 1 300,00
Vystavené: 18/01/2021
Zverejnené: 21/01/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ