Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/129
Dodávateľ: HEDOSTAV s.r.o.
IČO: 36589306
Adresa dodávateľa: Jarmočná 2, 040 01 Košice
Popis: Prípravné práce v priestore pracoviska geotermálneho vrtu GTC-1 v prieskumnom území Čižatice
Cena s DPH (€): 79 474,88
Vystavené: 22/01/2021
Zverejnené: 25/01/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ