Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/309
Dodávateľ: VRADOR s.r.o.
IČO: 31684149
Adresa dodávateľa: Dúhová 10, 4471 Čečejovce
Popis: Naloženie a odvoz drevnej hmoty z úseku Mokrance - Buzica
Cena s DPH (€): 696
Vystavené: 26/02/2021
Zverejnené: 01/03/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Lucia Benkovská
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: vedúci ekonom. oddelenia