Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/RV/314
Dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o.
IČO: 31396674
Adresa dodávateľa: Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
Popis: Stravné poukážky
Cena s DPH (€): 5 776,00
Vystavené: 01/03/2021
Zverejnené: 03/03/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Juraj Gubík
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ prevádzkového úseku