Číslo objednávky:2021/KE/692
Dodávateľ: Ing. Jaroslav Krempaský
Adresa dodávateľa: Matúškova č. 2, 4011 Košice
Popis: Vypracovanie odborného posudku na určenie zľavy z kúpnej ceny vozidiel.
Cena s DPH (€): 1 800,00
Vystavené: 23/04/2021
Zverejnené: 26/04/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ