Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/710
Dodávateľ: KONEX elektro, spol. s r.o.
IČO: 31680569
Adresa dodávateľa: Rastislavova 7, 040 01 Košice
Popis: Elektroinštalačný materiál.
Cena s DPH (€): 226,13
Vystavené: 26/04/2021
Zverejnené: 27/04/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Miroslav Tvrdoň
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: referent oddelenia prevádzky